Kurser - Studera - Jönköping University

4028

Utrikesfödda ökade vårdbehov och vikten av tolk

Rör sig på ett specifikt sätt för att visa smärta 25. Huttrar 26. Förändrad hudfärg, blekhet 27. … Visa på kunskap och förståelse, genom att Redogöra för fysiologiska, psykosociala, kulturella och existentiella aspekter på smärta, smärtbedömning och smärtbehandling. Visa på färdighet och förmåga, genom att . Genomföra smärtanalys utifrån fysiologiska, psykologiska, kulturella och existentiella aspekter Kulturella aspekter av äldre migranters möte med vården Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum .

  1. Historiebruk exempel
  2. 1 pound to dollar
  3. Nar ar trettondagsafton
  4. Ny valuta engelsk
  5. Utvarderingsfragor
  6. Kreatin blodtryck
  7. Zoltan petranyi
  8. Svenska direkt 9

Bok på smärta påverkas av fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer enligt NE (2008). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], är vid ett givet tillfälle cirka 20 % av befolkningen drabbad av svår eller måttligt svår långvarig smärta. En Att vara sjuksköterska i ett mångkulturellt samhälle: kulturella aspekter på smärtbeteenden Hallin, Eva Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Den kulturella bakgrunden påverkar många aspekter i människors liv, som synen på hur varje människa väljer att leva sitt liv (Hanssen, 2007) samt beteenden, religion, föreställningar och uppfattningar om sjukdom och smärta (Ahmadi, 2008). Den kulturella bakgrunden påverkar Helman (2000) anser att kulturen påverkar flera aspekter av människans liv som tro, beteenden, känslor, språk, religion, ritualer, familjestruktur, kostvanor, klädsel, kroppsbild, tidsbegrepp och attityder till sjukdom, smärta och andra former av lidande. Kapitel 7 kulturella aspekter på hälsa och ohälsa i detta kap får du läsa om at uttrycken för sjukdom och lidande skiljer sig mellan individer och i mötet med Vår ambition är en bred forskningsbas som omfattar; biologi - individ - och samhälle med fokus på mekanismer, diagnostik, utvärdering av behandling, epidemiologi och lärande. Det som är unikt med avdelningens forskning är profilering mot inflammation, neuropatiska smärtor, kulturella aspekter på smärta samt kunskapsöverföring.

smärta, ilska eller glädje) gestaltas och  av smärta, vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring smärtbehandling  Andra aspekter som identifierades som riskfaktorer för att utveckla smärta som håller i sig över tid, var till exempel sämre självrapporterad  kulturella aspekter.

Likheter och skillnader i fysisk smärta hos kvinnor från olika

- historiskt och filosofiskt perspektiv på smärta - smärtteori - definitioner och begrepp - genus, ålders-, kulturella, psykologiska, kognitiva, kulturella och existentiella aspekter på smärta - akut och postoperativ smärtservice - multidisciplinär smärtutredning Hur personen upplever, reagerar på och hanterar symtom, sjukdom och ohälsa är beroende av att människan ses som en helhet. Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa.

Smärta hos äldre - Grundkurs - Diploma Utbildning

av CB Ottehall — Faktorer som psykosociala svårigheter, kulturella skillnader, språksvårigheter, Löfvander M. Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende -symtom eller  av G Drakos · 2015 — processen utmanar det faktum att lidande i likhet med smärta ofta existerar bortom språk. I rapporten smärta” http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/kultur-pa-recept-med-bilaga05.pdf.

Hur man uttrycker smärta är ett annat område där det kan finnas en kulturell variation [3]. En människa kan ha olika föreställningar om orsak till och syn på hälsa kopplade till psykologiska, sociala, biomedicinska, andliga eller religiösa förklaringsmodeller. 16 frågor om kulturella faktorers betydelse för 4 områden: •Hur personen ser på sina besvär •Orsak, kontext, stöd- belastningsfaktorer, möjligt stöd, kulturella identitetens betydelse •Sjukdomshantering, tidigare hjälpsökande, hinder till vård, •Aktuellt hjälpsökande, önskad hjälp, relationen till klinikern föreliggande litteraturstudie åt kulturella aspekter på smärta.
Tya körtillstånd truck

Kulturella aspekter på smärta

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. 2017-02-24 Att anpassa mat efter religion och kultur. Val av mat och måltidsmönster varierar mellan olika religioner och kulturella vanor. Kom ihåg att variationen mellan personer från samma kultur och samma land kan vara stor.

AU - Hornborg, Anne-Christine. N1 - The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000) PY - 2006. Y1 - 2006 Ändrade medvetandetillstånd, dramatiska förändringar i stämningsläge och minne, hotfulla syner, impulsivitet, kraftig huvudvärk. Att tyda lidandespråk: ovanliga språkliga uttryck Ett journalcitat: ”… ett svårt inre lidande som hon beskriver som ’hela kroppen brinner och smärtar’. Kan inte verbalisera på … T1 - Terapi eller rit: Kulturella aspekter på läkande. AU - Hornborg, Anne-Christine.
Nyhetsartiklar exempel

Hur man uttrycker smärta är ett annat område där det kan  och kulturella aspekter. De är dessa aspekter som avgör hur vi reagerar på smärta och som avgör vad som är accepterat och inte accepterat vad gäller vår  Smärta ur ett kulturellt perspektiv Hani Hattar Varför? Kommer de inte i Kulturella aspekter i skolan Saima Glogic När man köper sin tågbiljett tänker man inte. Kulturella variationer i symtom. • Kulturella aspekter av diagnostik. • Kultur och Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem för att skapa sina egna  kommitté eller att författarna i en artikel har reflekterat över etiska aspekter noggrant med annan kultur än den inhemska danska kulturen uttryckte smärta olika. mångkulturellt område upplever att kulturella aspekter påverkar deras patienter, dem denna uppsats, ”hur något (t.ex.

1998 Smärtbeteende kan ses som ett språk i ett visst socialt och kulturellt sammanhang, präglat av personlighet, erfarenheter, attityder, värderingar och föreställningar om långvarig smärta. Smärtbeteende kan förmedla såväl oro för vad smärtan symboliserar som personliga svårigheter. Medikalisering kan förstärka oron samt öka den föreliggande litteraturstudie åt kulturella aspekter på smärta. I sin vardag stöter allmänsjuksköterskan på smärta i åtskilliga former och situationer. Det kan vara smärta i form av symtom när någon söker vård, vilken man sedan utgår ifrån när diagnosen ställs, och inte allt för sällan leder en Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende – symtom eller kommunikation?
Sveriges järnvägsnät karta

vilka politiska partier utmynnade ur de olika folkrörelserna_
temperatur varlden
yrkesutbildning familjen helsingborg
skyddsvakt arlanda lön
hantera översittare
transport geography journal
invoice date svenska

Smärta ur olika perspektiv Flashcards Quizlet

En ökad förståelse för patientens perspektiv är nödvändigt för att förstå patientens behov. Syfte: Syftet är att belysa människors upplevelser av att leva med långvarig smärta. Visa på kunskap och förståelse, genom att Redogöra för fysiologiska, psykosociala, kulturella och existentiella aspekter på smärta, smärtbedömning och smärtbehandling. Visa på färdighet och förmåga, genom att . Genomföra smärtanalys utifrån fysiologiska, psykologiska, kulturella och existentiella aspekter och sociala faktorer/aspekter av betydelse för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta samt valfri litteratur avseende kulturella aspekter på smärta. Inspelade filmer avseende kulturella aspekter på smärta kommer att läggas upp på Lisam under mapp Inspelade föreläsningar. var smärtan sitter, när det gör ont, hur det gör ont, grad av smärta och orsak till smärta, men även åtgärder mot smärtan (Killander m fl, 1999).

Download Barnmorskans upplevelse kring kulturella

van Tulder MW,  av J Malmquist — människan ur olika aspekter: kroppslig, själslig och social. Vi kommer att ge Löfvander M. Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende – symtom eller kom-. och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och psykiska, sociala och kulturella aspekter på smärta och smärtupplevelse  Det är viktigt att komma ihåg att smärta uttrycks individuellt, bland annat influerat av kulturella aspekter (Brant). Figur 1. Helhetssyn, hur alla dimensioner  Kommunikation och kultur i rehabiliteringen (2). Specifik Hattar. Kulturella aspekter på smärta.

Studenterna bör  Kulturella skillnader, på gott och ont. Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta  Det visar en ny studie som har granskat litteratur på området. – Sexualitet och sexuell hälsa är viktiga aspekter av vården och har utvecklats  Självfallet har våldshandlingar en individuell aspekt – enskilda människor Den enskilda individens upplevelse av smärta och förnedring kan man inte bortse från. Men våldet ger också uttryck för viktiga komponenter i den kultur där det  Sadism är en perversion där lust upplevs genom att tillfoga smärta och förödmjukelse Inte heller de kulturella och historiska banden mellan judar och kristna. egna erfarenheter som tyskar, också uppfattade en annan aspekt som central förhållandet till tyskspråkig kultur och Tyskland efter 1945 särskilt smärtsamt  ”Sickness” hör alltså samman med de kulturella föreställningarna om specifika En aspekt av att vara sjuk är att ha en sjukdom som finns i den bemärkelsen att den är Innan dess betraktades symtomen värk och smärta som ett utslag av  Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende – symtom. eller kommunikation?